AKSIKOR PODKŁAD 5L

146,00

Wyczyść

Opis

FARBA PODKŁADOWA, FARBA ANTYKOROZYJNA, AKSIKOR PODKŁAD

AKSIKOR PODKŁAD  farba podkładowa styrenowana zawierająca środki zapobiegające korozji

AKSIKOR PODKŁAD przeznaczony jest do gruntowania antykorozyjnego przed malowaniem farbą AKSIKOR, AKSIKOR PREMIUM:

  • dachów, rynien, parapetów, ogrodzeń i innych powierzchni z wysezonowanej blachy ocynkowanej
  • blachy aluocynkowej
  • blach stalowych, żeliwnych
  • blach powlekanych

AKSIKOR PODKŁAD wchodzi w skład „Systemu do renowacji blach dachowych”, który można stosować do malowania blach fabrycznie powlekanych.

Wydajność do 14m2 z 1 litra przy jednokrotnym malowaniu.

Wydajność praktyczna uzależniona jest od wielu czynników, takich jak rodzaj podłoża, faktura, kolor oraz rodzaju użytego narzędzia i metody aplikacji.

Przygotowanie podłoża:

Powierzchnie przed malowaniem powinny być suche, odtłuszczone oraz pozbawione zanieczyszczeń mogących mieć negatywny wpływ na trwałość powłoki.

Podłoże skorodowane i przeznaczone do renowacji należy oczyścić ręcznie lub z wykorzystaniem narzędzia z napędem mechanicznym do czystości co najmniej stopnia St2 (usunąć rdzę luźno związaną z podłożem i łuszczącą się starą farbę). Następnie umyć przy użyciu preparatu np. AKSIKOR PREPARAT DO MYCIA DACHÓW i spłukać wodą.

Nowe powierzchnie ocynkowane wymagają minimum 1 roku sezonowania na powietrzu.

Powierzchnie do malowania należy umyć przy pomocy środka AKSIKOR PREPARAT DO MYCIA, następnie dokładnie zmyć czystą wodą.

Powierzchnia do malowania musi być sucha.

Temperatura podłoża powinna być wyższa co najmniej o 30 °C od temperatury punktu rosy.

Przygotowanie wyrobu:

Farbę należy dokładnie wymieszać. W razie konieczności rozcieńczyć rozcieńczalnikiem do wyrobów styrenowych i chlorokauczukowych w zależności od metody nakładania.

Malowanie:

AKSIKOR PODKŁAD należy nakładać w postaci handlowej w miejscach gdzie występowała korozja, na pozostałą powierzchnię należy nanieść podkład w postaci rozcieńczonej. Do rozcieńczenia użyć rozcieńczalnik do wyrobów chlorokauczukowych i styrenowanych do 5%. W zależności od stopnia zagrożenia korozyjnego należy nałożyć 1 lub 2 warstwy podkładu. Następna warstwę podkładu nakładać po upływie 6 godzin w warunkach normalnych (temp. +20±2°C, wilgotność względna powietrza 55±5%).

Farbę nawierzchniową AKSIKOR i AKSIKOR PREMIUM nakładać po 24 godzinach od nałożenia podkładu.

UWAGA :W przypadku niezachowania zalecanego odstępu czasowego pomiędzy warstwami może nastąpić marszczenie powłoki lub odspajanie.

Temperatura powietrza i podłoża powinna być większa niż +5°C lecz nie większa niż +30°C, wilgotność względna powietrza max. 80%. Nie malować w czasie mgły i deszczu. Chronić pomalowane miejsca przed opadami aż do czasu wyschnięcia tj. 4 godziny.

Informacje dodatkowe

Waga 8 kg
Kolor AKSIKOR PODKŁAD

SZARY, CZERWONY TLENKOWY

Pojemność AKSIKOR PODKŁAD

5 L

Brand info

Może spodoba się również…